Letnie Soulzoukowanie – special edition: * Special Early Bird Pass

240.00

Letnie Soulzoukowanie – special edition

Kategoria:

* Special Early Bird Pass obejmuje:
-lekcję przedimprezową w piątek+practis piątek, warsztaty w sobotę i niedzielę
+practis w sobotę