Polityka prywatności

 CZEGO DOTYCZY POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Polityka prywatności serwisu ondance.pl („Serwis”) to dokument, który ma w jasny sposób udzielić Ci informacji o tym, jakie dane zbieramy i wykorzystujemy w Serwisie, dlaczego i w jakim celu to robimy oraz jak zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych. 

Polityka Prywatności Cię dotyczy, jeżeli korzystasz z oferowanych przez nas usług, przez które rozumiemy: 

 • Korzystanie z ogólnodostępnych funkcjonalności Serwisu, 
 • Założenie Konta w Serwisie, 
 • Korzystanie z możliwości oferowanych przez Serwis po założeniu Konta, takich jak zakup dostępu do kursów online czy dokonanie zapisu na wydarzenie taneczne. 

W Serwisie mogą znajdować się linki, odnośniki i wtyczki innych podmiotów. Podmioty te ustalają własne zasady przetwarzania danych osobowych, w tym własne polityki prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami oferowanymi przez te zewnętrzne podmioty w razie korzystania z ich usług. 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? 

Administratorem danych jest: 

– W zakresie danych osobowych przetwarzanych w subdomenie online.ondance.pl oraz productions.ondance.pl: ONdance sp. z o.o. z siedzibą w Kamionce, ul. Borowa 20,05-502 Kamionka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871948, NIP:1231481709, REGON: 387656692, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, 

– W zakresie danych osobowych przetwarzanych w subdomenie events.ondance.pl: ONdance Events sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000903415, NIP: 5223203694, REGON: 389090680, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł; 

(„Administrator”, „my” lub „nas”). 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY? 

Jeżeli Twoja aktywność w serwisie ogranicza się do przeglądania ogólnodostępnych treści w Serwisie, uzyskujemy informacje o sposobie korzystania z Serwisu, o urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszych usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych), a także o kliknięciu w daną reklamę zewnętrznego dostawcy. 

Jeżeli dokonujesz rejestracji do Konta w Serwisie, zbieramy dane wymagane w formularzu, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, data urodzenia, nazwa użytkownika i hasło. 

Zbieramy też informacje o tym, czy korzystałeś z kuponów i voucherów oferowanych przez nas. 

Jeżeli skontaktujesz się z nami, zbieramy informacje które podajesz podczas tego kontaktu – takie jak Twój adres e-mail, login do Konta, informacje o korzystaniu z Usług. 

Jeżeli weźmiesz udział w ankiecie, konkursie czy promocji, uzyskamy dostęp do danych które nam podasz, takich jak adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, a także wszelkie inne informacje które podasz w związku z udziałem w ankiecie, konkursie lub promocji. 

Może się zdarzyć, że otrzymamy Twoje dane w sposób inny niż bezpośrednio od Ciebie. Takich danych mogą nam dostarczyć specjalistyczne firmy, które dostarczają informacje, nasi partnerzy biznesowi i rejestry publiczne. 

SZCZEGÓŁOWE CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH 

Poniżej przedstawiamy cele, dla których korzystamy z Twoich danych, informacje jak realizujemy te cele, dlaczego ten cel jest nam niezbędny oraz podstawy prawne przetwarzania danych. 

Zapewnienie dostępności usług oferowanych w Serwisie 

Oznacza to, że dzięki otrzymaniu Twoich danych możemy zarządzać utworzonym przez Ciebie Kontem w Serwisie. Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, abyśmy mogli zarządzać Twoim Kontem i dostarczać Ci usługi, z których chcesz skorzystać. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest tu niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO). 

Rozwój i utrzymanie Serwisu 

Przetwarzanie danych w tym celu pozwala nam na ulepszanie Serwisu i zarządzanie nim. Używamy plików cookies i podobnych technologii w naszym serwisie, aby poprawić jakość obsługi Użytkownika. Niektóre pliki cookies są niezbędne, więc nie należy ich wyłączać, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu. Możesz wyłączyć inne pliki cookies, ale może to wpłynąć na jakość korzystania z witryny. Więcej informacji o plikach cookies i sposobach ich wyłączenia można znaleźć w poniżej w dziale „COOKIES”. 

Ponadto, dzięki zbieraniu danych możemy rozwijać i ulepszać naszą ofertę, a także ulepszać sposoby komunikacji z Użytkownikami. Opieramy się na wykorzystaniu danych osobowych do przeprowadzania badań rynkowych, a także do ulepszania naszych systemów informatycznych (w tym bezpieczeństwa) oraz naszych usług. Dzięki temu możemy służyć Ci lepiej jako Użytkownikowi i klientowi. 

Dzięki zbieraniu danych Użytkowników możemy także wykrywać oszustwa i im zapobiegać. Monitorujemy aktywność Użytkowników aby upewnić się, że możesz bezpiecznie korzystać z naszych 

Usług, a wszelkie oszustwa, nadużycia i inne przestępstwa zostaną wykryte, jeżeli nie uda się im zapobiec. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest tu prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 f RODO). 

Personalizowanie usług do Twoich oczekiwań 

Informacje na Twój temat mogą być wykorzystywane do analizowania Twoich nawyków dotyczących przeglądania Serwisu, aby lepiej zrozumieć naszych Użytkowników i spełniać ich potrzeby. 

Ponadto korzystamy z Twoich danych w celu wysyłania komunikatów marketingowych, w tym pocztą elektroniczną i w formie reklamy online, dotyczących naszych usług oraz usług naszych partnerów. W związku z tym reklama internetowa może być wyświetlana na naszych stronach internetowych oraz na stronach internetowych podmiotów trzecich i innych kanałach mediów online. Możemy również mierzyć skuteczność naszych komunikatów marketingowych oraz naszych partnerów handlowych. 

Chcemy być pewni, że dostarczamy komunikację marketingową, w tym reklamę online, która jest odpowiednia dla Twoich zainteresowań. Aby to osiągnąć, mierzymy Twoje reakcje na komunikację marketingową związaną z oferowanymi przez nas usługami, co oznacza, że możemy zaoferować Ci usługi, które lepiej spełniają Twoje potrzeby jako klienta. Możesz zmienić swoje wybory marketingowe, zarówno podczas rejestracji u nas, jak i w dowolnym czasie po tym. Masz również wybór, jeśli chodzi o reklamę online. W dalszej części Polityki przedstawiamy możliwe do wybrania przez Ciebie opcje dotyczące plików cookies i sposobu, w jaki możesz kontrolować swoje preferencje dotyczące behawioralnych zachowań online. 

W przypadku większości komunikatów marketingowych opieramy się na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W niektórych sytuacjach korzystamy z podstawy prawnej uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f). 

Kontakt i interakcja z Tobą 

Korzystamy z Twoich danych w sprawie kontaktu dotyczącego naszych usług – głównie drogą wiadomości e-mail, ale także przez telefon, jak też odpowiadając na pytania w mediach społecznościowych, które skierowałeś do nas. 

Używamy ich także do zarządzania promocjami i konkursami, w których bierzesz udział, jak też do przeprowadzania ankiet satysfakcji. Udział w tych aktywnościach jest nieobowiązkowy – szanujemy Twoją prywatność i korzystamy z Twoich danych tylko wtedy, gdy to konieczne. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W niektórych sytuacjach korzystamy z podstawy prawnej uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f). 

DOSTAWCY USŁUG 

Współpracujemy ze starannie wybranymi podwykonawcami (dostawcami zewnętrznych usług), którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Należą do nich na przykład firmy, które pomagają nam 

w świadczeniu: usług dla Użytkowników, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień. Udostępniamy tylko dane osobowe niezbędne podwykonawcom do świadczenia usług. Niektórzy z dostawców usług, z którymi współpracujemy, obsługują kanały mediów online w ramach których umieszczają odpowiednie reklamy naszych usług, a także dla naszych dostawców. 

Od naszych podwykonawców wymagamy spełnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, aby Twoje dane były należycie chronione i wykorzystywane tylko do celów pomagania nam w świadczeniu Ci usług. 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE? 

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.: 

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, 
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia, 
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, 
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami. 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ NASZYM UŻYTKOWNIKOM JAKO PODMIOTOM DANYCH OSOBOWYCH? 

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora: 

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 
 • prawo żądania sprostowania danych, 
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), 
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
 • prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora), 
 • prawo do wycofania zgody, jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi). 

W celu realizacji swoich praw, skontaktuj się z nami za pomocą danych wskazanych w dziale „KONTAKT Z NAMI”. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM 

Może się zdarzyć, że przekażemy Twoje dane innym podmiotom, to jest: 

 • naszym partnerom, to jest podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora w celu wsparcia usług, które świadczymy na Twoją rzecz, 
 • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, np. policji, prokuraturze, Urzędowi Ochrony Danych Osobowych, Urzędowi Skarbowemu itd. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych partnerów np. Google mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas. 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI 

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych. Dlatego dokładamy starań, by chronić nasz Serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, oraz kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy między innymi firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące i fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, którzy muszą mieć do nich dostęp do przetwarzania wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności. 

COOKIES 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu naszej strony internetowej i które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. 

Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzystasz, by połączyć się ze stroną internetową. W plikach cookies często przechowuje się informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny 

numer identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika, na jego podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika. 

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookies, Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzysta ze wszystkich funkcji Serwisu. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej (w większości przypadków taka opcja znajduje się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Informujemy, iż niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom: 

• Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

• IE: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

• Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html 

• Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

Więcej szczegółów na temat plików cookies możesz uzyskać odwiedzając między innymi strony internetowe pod adresem: wszystkoociasteczkach.pl; youronlinechoices.com lub w menu swojej przeglądarki internetowej w sekcji ”pomoc”. 

JAKICH PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY? 

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies: 

1) „stałe” –pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Umożliwiają m.in. określenie którzy użytkownicy są nowi, a którzy powracają na stronę. 

Stałe pliki cookies mają następujące działania: 

 • Analiza sposobu korzystania z Serwisu (zbieranie statystyk dotyczących m.in. ogólnej liczby wizyt odsłon oraz odwołań do Serwisu), 
 • Wtyczki i widgety – dzielenie się treściami Serwisu na platformach społecznościowych, odnotowywanie interakcji użytkowników w Serwisie (np. za pomocą licznika liczby udostępnień), 
 • Dostarczanie właściwych treści marketingowych, w szczególności reklamy online, które naszym zdaniem są dla Ciebie najbardziej istotne w Serwisie i na stronach internetowych innych podmiotów, 
 • Pomiar skuteczności naszej komunikacji marketingowej (w tym reklamy online) to jest mierzenie skuteczności naszych internetowych kampanii reklamowych oraz tych wysyłanych za pośrednictwem email oraz kontrolowanie liczby wyświetleń reklamy. 

„sesyjne” – są plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci przeglądarki. Pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony. Umożliwiają m.in. określenie czy dane powinny być zbierane na poczet obecnej wizyty, czy rozpocząć śledzenie nowej. 

Sesyjne pliki cookies mają następujące działania: 

 • Zapewnienie wydajności (kompatybilność, np. identyfikacja typu przeglądarki; optymalizacja poprzez np. pomiar czasu ładowania zawartości Serwisu); 
 • Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez sprawdzenie czy urządzenie Użytkownika jest bezpiecznie zalogowane przez cały czas trwania jego wizyty w Serwisie; 
 • Zapamiętanie preferencji, to jest ulepszenie działania Serwisu np. poprzez spersonalizowane treści, powitanie lub zapamiętanie wybranego języka; 
 • Informacje zwrotne od Użytkowników, to jest nie wyświetlanie powiadomień o charakterze jednorazowym po przejściu Użytkownika do kolejnej podstrony Serwisu, nie wyświetlanie powiadomień cyklicznych przez zdefiniowany czas. 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez strony trzecie w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookies na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie w naszych Serwisach. 

KONTAKT Z NAMI 

Jeżeli masz pytania co do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, zapraszamy do kontaktu: 

Adres e-mail: kontakt@ondance.pl 

Numer telefonu: +48 773 809 816 

Adres korespondencyjny: ul. Nowolipie 25A/77, 01-002 Warszawa